Cenník

Mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z.z. je podnikaním a odmena za služby mediátora sa stanovuje podľa cenníka.

Výška odmeny, termín a spôsob úhrady je na dohode mediátora s účastníkmi mediácie v písomnej forme pred začatím mediácie.

Ceny sú vrátane DPH.

Hodinová sadzba sa účtuje aj za neúplnú začatú hodinu mediačného procesu.

Dohodnutá hodinová sadzba je odmenou za služby mediácie; v tejto cene nie sú zahrnuté ďalšie výdavky spojené s mediačným procesom (overenie podpisov, spísanie mediačnej dohody formou notárskej zápisnice...). Tieto výdavky sú účtované osobitne.

Úvodná (prvá) konzultácia 17 EUR/hod.

Mediácia - nemajetkové spory 67 EUR/hod.

Mediácia - majetkové spory 2,2 % z hodnoty sporu

(min. 250 EUR, max.850 EUR)

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky