KONTAKT

 

Ing. Mária Ružičková                                                                         zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 679 

sídlo a adresa na doručovanie:  Pečnianska 13, 851 01  Bratislava                    

Neriešim spotrebiteľské spory a mediáciu vediem v jazyku slovenskom.   

Email : m.ruzickova59[at]gmail.com

Telefónne číslo : +421 911 567 359

Objednajte sa telefonicky alebo vyplnením kontaktného formulára.