Výhody mediácie

Mediácia sporným stranám pomáha :

  • šetriť ich čas a finančné prostriedky
  • nájsť cestu k vyriešeniu sporu a dosiahnuť dohodu
  • stmeliť ich "naštrbené" vzťahy
  • eliminovať ich emócie
  • zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou.

Významne podporným pre vôľu strán mediovať je, že sporné strany môžu už začatý súdny spor ukončiť a vráti sa im časť súdneho poplatku :

  • ak účastníci súdneho konania skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im súdny poplatok vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku,
  • ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku,
  • pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Pre osoby v spore môžu byť práve tieto finančne motivujúce možnosti vyplývajúce z právnej úpravy, podnetné pre ich rozhodnutie právnu vec riešiť mediáciou.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky