Mediácia

    ......... DOHODA BEZ SÚDNEHO KONANIA

Mediácia je proces, v ktorom mediátor ako prostredník, pomáha účastníkom sporu vhodnou komunikáciou identifikovať ich záujmy a pomáha im nájsť to najvhodnejšie riešenie, ktoré vyhovuje obom stranám.

Mediácia je proces založený na dobrovoľnosti a dôvere a je kontrolovaný účastníkmi sporu. Mediácia je predovšetkým pre tých, ktorí sa chcú dohodnúť a kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život.

V súčasnosti sú naše súdy preťažené a procesy sú zdĺhavé a finančne náročné. Preto možnosť využitia mediácie spornými stranami je jedna z možností ako neformálne a rýchlo dospieť k dohode, ktorá ukončí ich spor a s ktorou budú obe strany spokojné.

Mediácia v porovnaní so súdnym konaním je neporovnateľne pružnejšia a príjemnejšia. Sporné strany sú odbremenené od spracovania súdneho návrhu - žaloba, obstarávanie dôkazov, overovanie dokumentov, úhrada súdneho poplatku, i všetky ďalšie úkony, ktoré súvisia s kvalifikovaným súdnym návrhom.

Cieľom mediácie je vytvoriť dohodu, ktorú účastníci mediácie akceptujú a dokážu sa ňou riadiť v budúcnosti.

Mediácia sa nezameriava na minulosť, ale viac na súčasnosť a na budúcnosť.

Mediačné konanie je neformálne.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky